Hướng dẫn tạo tài khoản TAOBAO

Hướng dẫn tạo tài khoản TAOBAO ( Tài khoản này dùng chung cho 1688, TMALL )

Bước 1:

Truy cập vào website của Taobao :  http://taobao.com

 

Bước 2: Nhập số điện thoại ( Không nhập số 0 )

Bước 3: Nhập mật khẩu 

Bước 4: Thông báo hoàn tất tài khoản

 

Order Đặt hàng Nhập hàng TAOBAO, 1688, TMALL Trung Quốc - Alibabaship.com