Thanh toán đơn hàng

Để thanh toán cho đơn đặt hàng, bạn có thể: 

- Thực hiện ngay khi tạo đơn đặt hàng

 

Sau khi bạn đã chọn được sản phẩm ưng ý trên website bán hàng thì bạn chọn vào Đặt hàng.Bước tiếp theo bạn chọn vào mục Giỏ hàng để vào đặt hàng cho đơn hàng đó.

 

 Sau khi vào giỏ hàng bạn có thể chọn thêm số lượng hàng cần mua sau đó Cập nhật đơn hàng hoặc có thể bạn Đặt hàng luôn.

 Sau khi đặt hàng xong bạn vào mục Thanh toán.Bạn chọn mục thanh toán theo các chỉ dẫn trong Website.Nếu bạn đã có tiền trong Ví điện tử thì bạn có thể thanh toán luôn đơn hàng.

Sau đó nhấn vào Mục Tiếp tục bạn sẽ đặt hàng thành công!

Bạn có thể kiểm tra đơn hàng tạo Danh sách đơn hàng trong mục thông tin cá nhân.

 

Order Đặt hàng Nhập hàng TAOBAO, 1688, TMALL Trung Quốc - Alibabaship.com