THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC

QUÁ TRÌNH THÔNG QUAN MỘT LÔ HÀNG NHẬP KHẨU

Ghi chú:

ATD: ngày thực tế hàng hàng đi

ATA: Ngày thực tế hàng đến

ATA – 1: Ngày hãng tàu fax giấy báo hàng đến

i. CHUẨN BỊ CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN

Chuẩn bị chứng từ là khâu quan trọng nhất trong quá trình làm thủ tục hải quan. Có thể nói việc chuẩn bị chứng từ sớm và chuẩn xác sẽ đóng góp đế 95% tiến độ khai báo hải quan cũng như chi phí làm hải quan.

 

Bộ chứng từ thông quan gồm các giấy tờ cơ bản sau:

1/ Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract): 01 bản sao y

2/ Hóa đơn thương mại (Invoice): 01 bản gốc

3/ Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản gốc

4/ Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading).

5/ Giấy phép (nếu có): 01 bản gốc

6/ Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) (nếu có): 01 bản gốc

7/ Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có)

            Các bước trong khẩu chuẩn bị chứng từ:

1/ Bộ phận OPT sẽ làm việc cụ thể với Qúy khách hàng (QKH ) khi nhận được thông tin được QKH tin tưởng giao lô hàng cho DVN Log để chuẩn bị cho việc thông quan lô hàng. Kiểm tra và thống nhất các giấy tờ cần thiết và thủ tục để thông quan lô hàng, đặc biệt là giấy phép, mã số HS Code cho hàng hóa.

2/ QKH gửi bộ chứng từ bản mềm trước cho DVN Log sớm nhất có thể để DVN Log kiểm tra, tiến hành chỉnh sửa nếu cần thiết, lên tờ khai in thử và gửi cho QKH kiểm tra xác nhận trước khi truyền tờ khai.

4/ Kiểm tra với khách hàng các vấn đề về account điện tử, nợ thuế

5/ Sau khi có xác nhận của QKH và có giấy báo hàng đến, DVN Log sẽ tiến hành truyền tờ khai

Lưu ý:

  • Với những khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của DVN Log, để thuận lợi cho việc khai báo hàng hóa được chính xác, QKH gửi cho DVN Log bộ tờ khai cũ và trao đổi với DVN Log cụ thể về đặc tính hàng hóa cũng như các vấn đề cần lưu ý về mặt hàng của mình.
  • Bộ chứng từ chuẩn là bộ chứng từ mà tất cả các thông tin phải thống nhất với nhau và sắp xếp theo một trình tự hợp lý về nội dung cũng như thời gian.
  • ii. KHAI BÁO HẢI QUAN

Việc Khai báo hải quan bao gồm những bước sau:

 1/ Truyền Hải quan

            DVN Log sẽ cập Cập nhật tình hình kết quả tờ khai cho QKH thường xuyên ít nhất 2 lần/ngày: một lần vào khoảng 11h-11h30 trước giờ nghỉ trưa và một lần vào khoảng 5h-5h30 trước khi kết thúc ngày làm việc.

  • TKHQ có số  tiếp nhận:  Hải quan đã nhận được dữ liệu và phân cho cán bộ hải quan xử lý.
  • THKQ có số tờ khai: Cán bộ Hải quan kiểm tra dữ liệu và không có vướng mắc gì
  • TKHQ được phân luồng: Sau khi TKHQ được đưa qua hệ thống kiểm tra tự động của Hải quan

*TK luồng xanh: QKH chỉ cần cung cấp giấy tờ sau cho Hải quan để thông quan tờ khai và đi lấy hàng

TK Hải quan ký đóng dấu

Giấy giới thiệu

Giấy tờ khác nếu Hải quan yêu cầu: giấy nộp phạt chậm thuế v.v.

* TK luồng vàng điện tử : Bản mềm toàn bộ chứng từ Hải quan sẽ được gửi cho Hải quan để kiểm tra. QKH cần cung cấp các giấy tờ sau cho Hải quan

TK Hải quan ký đóng dấu

Giấy giới thiệu

Giấy tờ khác nếu Hải quan yêu cầu: giấy nộp phạt chậm thuế v.v.

* TK được phân luồng vàng giấy: QKH chuẩn bị chứng từ như hải quan yêu cầu ngoài giấy tờ của luồng xanh. Có thể một hoặc nhiều chứng từ dưới đây:

– TK Hải quan ký đóng dấu

– Giấy giới thiệu

– Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract)

– Hóa đơn thương mại (Invoice)

– Phiếu đóng gói (Packing List)

– Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading).

– Giấy phép (nếu có)

– Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) (nếu có)

– Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có)

 

* TK luồng đỏ: Ngoài việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ gốc Hải quan, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa của QKH.

2/  Khi có kết quả TKHQ, DVN Log sẽ thông báo và qua khách hàng lấy chứng từ cần thiết để ra Hải quan tiến hành thông quan hàng hóa.

3/ Phối hợp chặt chẽ với QKH để tiến hành xử lý các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình khai báo hải quan như: hải quan không chấp nhận mã số khai báo, hải quan cần thêm thông tin hàng hóa v.v.

Lưu ý:

– Thời gian TKHQ ra kết quả trung bình trong vòng 1 ngày làm việc (8 tiếng) kể từ khi bắt đầu truyền tờ khai. Do hệ thống Hải quan điện tử của Việt Nam chưa thực sự tốt nên đôi khi xảy ra việc ngẽn mạng khiến cho kết quả TKHQ sẽ chậm hơn bình thường.

  1. THÔNG QUAN

1/ DVN Log sẽ qua  công ty QKH lấy bộ chứng từ và làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

2/ DVN Log sẽ cập Cập nhật tình hình thông quan cho QKH thường xuyên ít nhất 2 lần/ngày: một lần vào khoảng 11h-11h30 trước giờ nghỉ trưa và một lần vào khoảng 5h-5h30 trước khi kết thúc ngày làm việc.

3/ Khi có bất kỳ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan, DVN Log sẽ thông báo ngay cho QKH tình hình cũng như phương án giải quyết cụ thể. Các khoản tiền phát sinh thêm phải được sự đồng ý của QKH trước khi tiến hành.

 

Lưu ý:

– QKH kiểm tra kỹ chứng từ khi chuyển giao cho DVN Log.

– Thời gian thông quan: trong vòng 2 ngày làm việc(trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ) sau ngày DVN Log nhận được bộ chứng từ ký đóng dấu đầy đủ của QKH hoặc 2 ngày sau ngày tàu đến cảng.

– Giấy khống: Để thúc đẩy nhanh quá trình lấy hàng, QKH có thể cung cấp giấy tờ ký không cho DVN Log. DVN Log sẽ hoàn trả đầy đủ giấy tờ thừa bao gồm cả giấy khống cho QKH.

Order Đặt hàng Nhập hàng TAOBAO, 1688, TMALL Trung Quốc - Alibabaship.com